Your browser does not support JavaScript!
Banner
B. 教師借調、兼課(職)、休假研究、留職停薪

1.教師借調 1 本校教師留職停薪申請表(1070131修正)
   
2.教師兼課(職) 1 本校教師校外兼課申請表
2 本校教師校外兼職申請表

3

公務員經營商業及兼職情形調查表(具結書)                 *兼任行政職務教師適用

   
3.教師休假研究 1 本校教授休假研究申請表 (107.05.04修正版)
  2 本校教師申請講學、研究或進修申請表 
3 本校教師休假研究報告簽辦單(格式範例)
     
4.教師留職停薪 1 本校教師留職停薪申請表 (1070131修正)
2 本校教師回職復薪申請表

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼